Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Thế Vinh

Hiệu trưởng

Bùi Minh Tâm
Bùi Minh Tâm

Ngày sinh: 23/7/1971

Phó hiệu trưởng

Phan Thị Hạnh
Phan Thị Hạnh

Ngày sinh: 9/10/1965

Phạm Quang Thiện
Phạm Quang Thiện

Ngày sinh: 9/7/1982

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 
Số điện thoại : 39202651
Địa chỉ: Số 131  Cô Bắc Phường Cô Giang, Quận 1