Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Thế Vinh
Thứ sáu, 19/11/2021, 9:43
Lượt đọc: 27

LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HY SINH, TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HY SINH, TỬ VONG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
     Thực hiện Kế hoạch số 3759/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 3226/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục Đào tạo về tổ chức Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. 
     Hãy cùng nhau thực hiện tắt đèn và thắp nến để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, thể hiện sự tưởng nhớ, sẻ chia trước những mất mát, đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân. 
     Thời gian: Lúc 19 giờ 30, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ Sáu).
     Địa điểm:  Tại cơ quan, đơn vị và nơi cư trú
(Nguồn: Công văn số 2703/UBND-VHTT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 và công văn số 3226/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh)
Tác giả: NguyenHoaiHau

164