Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Thế Vinh
Thứ ba, 11/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 393

VĂN BẢN MỚI VÀ LINK TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI TỔ HỢP TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017

Văn bản mới và Link tư vấn trực tuyến về việc đăng ký thi tổ hợp trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017:

http://vtv.vn/giao-duc/thi-sinh-phai-lam-bai-thi-to-hop-da-dang-ky-moi-duoc-xet-tot-nghiep-20170404152214657.htm

http://vtv.vn/giao-duc/khong-duoc-xet-tot-nghiep-neu-bi-diem-liet-mon-thanh-phan-cua-bai-thi-to-hop-20170407195058228.htm

86