Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Thế Vinh
Thứ sáu, 27/2/2015, 0:0
Lượt đọc: 433

ĐÁP ÁN THÁCH ĐỐ TOÁN HỌC THÁNG 12/2014 VÀ THÁNG 01/2015

Câu 1: Thắp que diêm.

Câu 2: 06 ngày (hoặc 6 ngày 5 đêm).

Câu 3: Hình A. Quy tắc: Lấy hình thứ nhất chồng lên hình thứ 2, những cái giống nhau sẽ bị mất, để ra hình thứ 3.

Câu 4: 15 người.

Câu 5: 2003.

Câu 6: Ta vẽ ba vòng tròn giao nhau, mỗi vòng tròn biểu thị một nhóm sở thích: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông.

 

         Có 1 em tham gia cả 3 nhóm, ta điền 1 vào phần chung của cả 3 vòng tròn. Có 2 em vừa bóng chuyền và cầu lông, nhưng đã có 1 em tham gia cả 3 nhóm, vậy chỉ có 1 em tham gia đúng 2 nhóm sở thích vừa nêu. Ta điền 1 vào phần chung của 2 vòng này ở phần không chung với vòng tròn bóng đá.

         Lập luận tương tự ta có: 3 em tham gia đúng 2 sở thích bóng đá và bóng chuyền, 2 em tham gia đúng 2 sở thích bóng đá và cầu lông, 1 em chỉ tham gia bóng đá, 1 em chỉ tham gia bóng chuyền, 1 em chỉ tham gia cầu lông. Ta điền các số này vào các phần tương ứng (như hình vẽ). Từ đó dễ dàng xác định được số chàng trai của lớp là 10.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87